حکایت انکه دلسرد نشد

با هر شکستی میبینی شخصیت تو قوی تر می شود و روح تو تواناتر. بیشتر

و بیشتر ارباب خود می شوی. هراکلیت ژرف اندیش و بزرگ می گوید: شخصیت برابر است با

سرنوشت.

هر شکستی نواقص شخصیت را برطرف می کند. هر چه با صبر بیشتری شکست را بپذیری

کمال می یابی. برای اینکه صبر و بردباری کلید عظمت اند.

                        

                                                                  مارک فیشر

/ 1 نظر / 13 بازدید
سپهر قادری

درود و سپاس بابت این نوشته کوتاه و بسیار زیبا