خیال من

دیشب خواب دیدم تو هنوز کنارمی. بسیار جای تعجب داشت.  مگه میشه؟ غیرممکنه !

 

اتفاقا" خودمم تو خواب به همین فکر کردم البته درصدی احتمال اینو دادم که خوابم هم مثل

خودم قاتی کرده باشه. ادمیزاده دیگه!

اما حالا که بیدارم...

از شما چه پنهون منو برده از یاد

/ 0 نظر / 12 بازدید